סוגי לקוחות:

- מועצות איזוריות ומקומיות

- ארגונים גדולים ובינוניים

- מזכירויות של ישובים

- מפעלים וחברות הייטק

- משרדים וארגוני ציבור

- מוסדות חינוך, מתנ"סים וספריותאל-פסק


אל-פסק אדויס 650
335 ש"ח
*כולל מע"מ